Законодательная база очень часто отстает от реальной ситуации. Н. Круглов прокомментировал новый Закон о морских портах Украины

11.07.12 13:51Сколько просмотров этой статьи2563Сколько комментариев этой статьи1

17 мая с.г. ВР приняла Закон о морских портах, 13 июня он был опубликован и вступит в силу 13.06.2013 г. С учетом того, что важность морехозяйственного комплекса для экономики нашего края трудно переоценить, МКМК обратился за комментарием к председателю николаевской ОГА Николаю Круглову.

-Николай Петрович, находясь в Верховной Раде с 2002 г., Вы принимали непосредственное участие в работе над законом о портах. Тот вариант документа, после поддержки в парламенте, не подписал Президент, а нынешний вступит в силу через год.
Сегодня этому закону дают противоречивую оценку многие политики, специалисты отрасли, эксперты. На Ваш взгляд, каковы сильные и слабые стороны принятого документа?

-Во-первых, хочу сказать, что этот закон уже практически вступил в силу. В его переходных положениях четко записано, что пункты 3,4,5,6 вступают в силу со дня опубликования.

Так, в 3-м разделе говорится, что «Державні підприємства - морські порти, інші підприємства морського транспорту, на які на день набрання чинності цим Законом поширюється визначення терміну "морський термінал", в яких на день набрання чинності цим Законом здійснюється надання послуг, вважаються відкритими незалежно від дня внесення відомостей про них до Реєстру морських портів України. Відомості про морські порти, функціонування яких організовано відповідно до цього Закону, та морські термінали вносяться до Реєстру морських портів України в установленому законодавством порядку.

Підприємства морського транспорту, на які на день набрання чинності цим Законом поширюється визначення терміну "морський термінал", незалежно від їх місця знаходження в межах або за межами існуючих державних підприємств - морських портів, підлягають включенню до меж морського порту, акваторією якого вони користуються, або до меж найближчого морського порту.

Територія таких морських терміналів, у тому числі територіально відокремлена від основної території морського порту, включається в межі відповідного морського порту.

Пункти пропуску через державний кордон України та зони прикордонного і митного контролю, відкриті до набрання чинності цим Законом на територіях знаходження підприємств морського транспорту, на які на день набрання чинності цим Законом поширюється визначення терміну "морський термінал", продовжують функціонувати в межах території відповідних морських портів».

То есть, порты являются открытыми для судозаходов, морские терминалы включаются в границы ближайшего государственного морского порта, пункты пропуска на морских терминалах продолжают функционировать.

Теперь 4-й пункт. «Тимчасово, до створення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту, її функції та повноваження, визначені цим Законом, виконує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і річкового транспорту».

Имеется в виду, что в дальнейшем будет создана национальная комиссия, которая будет заниматься регулированием в сфере транспорта, а пока эти полномочия осуществляет орган центрального управления, условно говоря, Минтранс.

Теперь 5-й пункт, который тоже уже вступил в силу: «Реалізація цього Закону не має наслідком дострокове припинення договорів щодо використання об'єктів портової інфраструктури, які були укладені державними підприємствами - морськими портами чи державними органами з суб'єктами господарювання до набрання чинності цим Законом.

Усі документи дозвільного характеру на будівництво об'єктів портової інфраструктури, видані до набрання чинності цим Законом, у тому числі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і річкового транспорту, зберігають чинність.

Розташовані в межах акваторії морського порту підводні гідротехнічні споруди (канали, операційні акваторії причалів тощо), що були збудовані за рахунок приватних інвестицій до набрання чинності цим Законом та внесені до Реєстру гідротехнічних споруд у встановленому законодавством порядку, за згодою власників таких гідротехнічних споруд підлягають передачі у державну власність в особі адміністрації морських портів України на компенсаційній основі. Вартість таких гідротехнічних споруд визначається шляхом проведення незалежної оцінки. Компенсація вартості гідротехнічних споруд здійснюється відповідно до статті 27 цього Закону».

Это говорит о том, что все заключенные ранее договора продолжают работать. Если уже есть решения по строительству, они продолжают реализовываться. Но теперь все подводные гидротехнические сооружения, которые были построены за счет частных инвесторов (это может быть подходной канал, который построил владелец частного терминала к причалу) должны перейти в государственную собственность, а компенсация будет осуществляться не напрямую, а путем снижения тарифов портовых и других сборов, которые должны быть разработаны по специальной методике.

Ну и пункт 6-й обязывает: «Кабінету Міністрів України протягом 10 місяців з дня опублікування цього Закону привести у відповідність із цим Законом організаційно-правову модель функціонування морських портів, у зв'язку з чим:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію цього Закону;

у тримісячний строк забезпечити підготовку та подання до Верховної Ради України законопроекту про внесення змін до законодавчих актів щодо комплексного врегулювання відносин, пов'язаних із створенням на водних об'єктах штучних земельних ділянок для цілей будівництва на них будівель, споруд та/або їх комплексного освоєння в цілях будівництва;

організувати заходи з розроблення та затвердження у новій редакції Стратегії розвитку морських портів України;

забезпечити створення державної системи управління та контролю у сфері діяльності морських портів відповідно до цього Закону та Кодексу торговельного мореплавства України;

забезпечити проведення інвентаризації майна державних підприємств - морських портів, визначити в кожному державному підприємстві - морському порту пооб'єктні переліки стратегічних об'єктів портової інфраструктури та єдині майнові комплекси, що можуть бути виділені в окремі підприємства і здійснювати повноцінну господарську діяльність, вжити інших заходів для підготовки до реорганізації державних підприємств - морських портів;

забезпечити проведення реорганізації державних підприємств - морських портів;

забезпечити проведення інвентаризації каналів, призначених для судноплавства, що перебувають на балансі державних підприємств, та їх закріплення за адміністрацією морських портів України після її створення;

забезпечити розробку та прийняття обов'язкових постанов та зводу звичаїв кожного морського порту, забезпечивши збереження законних прав та інтересів суб'єктів портової діяльності, що випливають з діючих на день набрання чинності цим Законом обов'язкових постанов та зводу звичаїв відповідного морського порту;

організувати заходи із збору інформації щодо гідротехнічних споруд приватної форми власності та земель водного фонду, відведених для будівництва об'єктів портової інфраструктури;

з урахуванням інформації щодо інвентаризації майна та земельних ділянок державних підприємств - морських портів та інформації щодо гідротехнічних споруд приватної форми власності та земель водного фонду, відведених для будівництва об'єктів портової інфраструктури, визначити межі території та акваторії кожного морського порту;

організувати заходи із збору інформації про приватних суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням суден, пасажирів та вантажів, промислових підприємств на територіях знаходження державних підприємств - морських портів і територіях, що з ними межують, зокрема про форми та умови їх співробітництва з державними підприємствами - морськими портами».

Как видите, перед Кабмином поставлено много задач, связанных с реорганизацией морских портов, установлением их границ, инвентаризацией имущества и земельных участков, принятием постановлений, призванных обеспечить права и интересы субъектов портовой деятельности, и многое другое. И все это должно быть сделано правительством в течение 10 месяцев после опубликования Закона.

Что же касается противоречий, о которых говорят, то ничто не мешает их устранять, в случае их проявления, внося изменения и дополнения в законном порядке. А совершенству, как известно, предела нет. Законодательство часто отстает от реальной ситуации в той или иной отрасли.

-Не ущемляет ли новый закон права частных инвесторов, которые построили у нас свои терминалы, у которых была своя акватория, свои причалы, свои территории?

-Здесь всегда было много спорных вопросов, которые решались в судах по разному. У нас есть акватории, которые были выделены одним предприятиям (условно говоря, Ника-Тере), а другим, например, Нибулону – не выделялись. Вначале принималось решение на уровне местной власти, а затем Кабмином они утверждались или не утверждались. В этом законе есть попытка закрепить стратегическую роль государственных портов в вопросах не только безопасности, а, в первую очередь, соблюдения интересов государства, прежде всего, как государства-транзитера.

В свое время арабские государства хотели купить порты в США, но американцы приняли закон, который это запретил. Хотя в Америке порты находятся в управлении органов местной власти, и они не платят налоги. В Германии один закон о портах, во Франции – другой. В Дании порты делятся на государственные, коммунальные, частные.

Законы у всех разные, но их объединяет то, что государство обеспечивает их доступность и не допускает нарушений антимонопольного законодательства.

В прошлом варианте нашего Закона о портах тогдашний министр транспорта твердо стоял на позициях Конституционного суда, что морские порты – это государственные предприятия. И в их деятельность никто не имеет права вмешиваться: какие грузы пускать, какие не пускать, какие –выгодные, а какие – нет. Теперь такой монополии у них нет.

Что касается прав и интересов владельцев частных терминалов. К примеру, вы построили за свои деньги причал, срок окупаемости этого причала, условно говоря, 5 лет. Ваша задача теперь – заключить договор с государством, а нынешний закон предполагает, что после его экспертной оценки, он должен отойти государству, его стоимость будет компенсирована владельцу через услуги, за которые он так или иначе должен будет платить. Но главное то, что вы получаете право работать на этом причале. И в результате этой работы, то к чему стремится любой собственник, – получать прибыль.

Этот закон не входит в противоречие с Конституцией, по которой собственность можно отобрать только через суд и с обязательной компенсацией.

Что же касается долгосрочных договоров аренды, в том числе, на основе концессии, то государство поступило правильно: всё, что вы построили, - ваше, а земля в любом случае остается государственной. Дальше вы несете ответственность за свой бизнес сами, в некоторых случаях есть компенсация и гарантии со стороны государства.

-Сегодня эксперты отмечают, что в связи с более широкими функциями государственных морских портов, за контроль над ними развернулась борьба между крупными промышленными магнатами: Ахметовым, Новинским, Фирташем. Интересы их компаний в различной форме уже представлены в николаевских портах и терминалах.

Насколько эти мнения соответствуют нашим реалиям? Да и на судоверфях, которые сегодня контролируют компании Новинского, уже достаточно долго и успешно работают перегрузочные терминалы: «Нибулон» - на ЧСЗ, «Кредо» – на «Океане».

-Что касается эффективного использования причальных и подводных сооружений, кранового хозяйства и транспортной инфраструктуры наших судозаводов для обработки грузов, это нужно только приветствовать. Тем более, что они не мешают сегодня функционированию судостроительных предприятий по их основному профилю.

Если говорить об интересах тех промышленных компаний, владельцев которых вы назвали, то нужно понимать, что речь идет не о каком-то «голом» интересе. У каждого из них есть крупное производство – металл, уголь, химия и т.д. Они заинтересованы в реализации своей продукции без посредников, контролируя весь процесс от производства до продажи. Здесь и договора с потребителями, и фрахт судов, услуги железной дороги, автотранспорта и прочее. Поэтому эти компании гарантированно загрузят николаевские причалы обработкой грузов (своей продукции).

Им не нужно искать грузопотоки на стороне, как государственным портам.

Фирташ купил полностью частный терминал для отгрузки, в основном, своей продукции. Миттал (Кривой Рог) купил две стивидорные компании, которые имели договора на два причала в нашем морском порту. Раньше он свою продукцию (металл) перегружал через спецпорт «Октябрьск», а сейчас ушел на причалы своих стивидорных компаний в морпорту.

В чем сегодня органы государственного и местного управления могут влиять на эти процессы? Например, Миттал, в какой-то степени, не согласовал с нами перевод своих грузов с железной дороги на автотранспорт. В результате наши дороги «поплыли». Мы его предупредили: или ремонтируйте дороги, или возвращайтесь на железную дорогу. Кстати, эта международная компания заключила договор на перевозку грузов с николаевскими автопредприятиями.

Как условный пример можно привести следующее: стивидорные компании, которые купил Миттал, пользуются устаревшим крановым хозяйством нашего морпорта, владелец компании намерен выкупить у порта это устаревшее оборудование, и установить современное. Так же могут поступать и другие стивидорные компании.

А если у владельца груза и стивидорной компании есть долгосрочная перспектива в морской отрасли, то обязательно возникает вопрос и собственного флота, который можно строить на наших судозаводах.

Сегодня на территории нашего морского порта уже несколько лет работают 6 стивидорных компании. Это более тысячи докеров и других специалистов. Это и рабочие места, и приличные зарплаты.

За 9 месяцев 2010 г. они заплатили 45 млн грн, за 11 месяцев 2011 г. - 56 млн грн. За аренду причалов в 2010 г. заплатили 6,5 млн грн, в следующем году - 8 млн грн, за дополнительную переработку грузов в порту - 7, 8 млн грн. Всего за дополнительные услуги за 9 месяцев 2010 г. они заплатили порту 21 млн грн и почти 30 млн грн в 2011г.

Какой мы ставим вопрос перед руководителями портов и терминалов? Они четко должны прописать взаимоотношения между всеми субъектами морехозяйственного комплекса относительно использования железнодорожных веток, ведущих к причалам, очередность постановки судов к причалам и др. Нас интересует только регистрация стивидорных компаний в нашем регионе, чтобы они здесь платили налоги в качестве юридических лиц

-Благодаря этому закону, значительно возрастает роль начальника государственного морского порта?

-Нам кажется, что по Закону это не так. Он – субъект хозяйствования, который должен все объекты передать в аренду с наибольшей эффективностью и контролировать их выполнение. Никаких преференций он предложить не может. Все субъекты хозяйствования, в том числе и порты, должны собраться и подписать договор об использовании всей инфраструктуры этого порта. Начальник порта подписывает этот документ. Дальше создается координационный орган, который состоит из представителей всех субъектов хозяйствования, и на котором рассматриваются все спорные вопросы. А начальник порта подписывает коллегиальное решение.

Чем он должен заниматься, так это развитием и перспективой, координируя свою работу в этом направлении с национальной стратегией развития морских портов. Опасность создания преференций заключается не в полномочиях начальника порта, а в центральном органе управления портами, где вероятность принятия коррупционных решений достаточно велика. Именно за центральным органом остается принятие решения по принципиальным вопросам: таким как тарифы на грузоперевозки железной дорогой, канальные сборы и др.

-Местная власть, в частности Николаевский горсовет, приняла немало решений, которые способствовали развитию как государственных портов, так и частных терминалов. Все это делалось в расчете на увеличение поступления налогов и создания рабочих мест. Но сегодня высказываются мнения, что в связи с принятием данного закона, когда все земли и акватории переходят под юрисдикцию государственных портов, отчисления в городской бюджет могут сократиться?

-Такая вероятность действительно есть, но она связана не с законом о портах. Совсем недавно ВР приняла новый закон о размежевании земель государственной и коммунальной собственности. В нем законодатель четко прописал: все что находится на территории населенного пункта – это земля коммунальной собственности. За исключением земли, которая находится под зданиями и сооружениями государственных предприятий. Теперь по этому закону нужно провести инвентаризацию, и все станет предельно ясно. Закон о размежевании коммунальной и государственной земли начинает работать с 1 января 2013 г., и тогда распоряжаться государственными землями в населенных пунктах и за их пределами будет исключительно Госкомзем (или Госагентство земельных отношений). В том числе, по логике, и плата за государственную землю должна идти в Госбюджет.

Вы спрашиваете, как компенсировать потери городского бюджета, в который теперь не будет поступать (возможно) земельный налог от государственных предприятий, включая и порты? Для этого нужно внести изменения в Бюджетный кодекс и ответить на вопрос, за счет чего можно сбалансировать доходы местных бюджетов. Это задача для Верховной Рады и для Минфина, и для местных советов, в процессе формирования бюджетов на будущий год. Это может быть (как вариант) отчисление в местные бюджеты части этого налога и налога на прибыль, НДС и др.

Местные бюджеты могут потерять только в том случае, если крупные субъекты хозяйствования, в том числе, стивидорные компании, не будут регистрироваться по месту работы (город, район и т.д.).

Это случилось в свое время с Южноукраинской атомной станцией, которая стала структурным подразделением НАЭК «Энергоатом», а мы потеряли налог на прибыль и ряд других. Теперь НАЭК добилась для себя налоговых льгот по прибыли. Исходя из того, что они вырабатывают тепловую энергию и электрическую. А это снова потери для территории.

-И последний вопрос. У нас в регионе сегодня два государственных порта – морской торговый и спецпорт «Октябрьск». В границы какого из этих портов войдут земли и акватории частных терминалов? По новому закону они должны достаться близлежащему порту.

-Для этого и дается 10 месяцев, чтобы установить «сухопутные и морские» границы портов и определить их статус. А окончательное решение будет принимать Киев. Может кому-то захочется, чтобы и порт «Октябрьск» вошёл в состав НМТП. Но я думаю, что это можно рассматривать как шутку. В своё время я сделал всё для выделения спецпорта из состава НМТП. Жизнь показала, что это был правильный шаг.

-Спасибо за обстоятельную беседу.

В. Чиченин.

Похожие новости

Комментарии

[11.07 15.46] Михаил
Сколько Круглов работает - все время поражаюсь его профессионализму и глубоким знаниям многих хозяйственных и промышленных вопросов.

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Среда, 17.07.2019

Закругление верхнее-левое

21:09Ученые нашли новый вид белых карликов

20:10В жахливому ДТП під Миколаєвом загинув батько з двома дітьми

19:11В карьере на Николаевщине рабочего насмерть задавил загрузчик

18:21Жители Николаева остановили кортеж Зеленского

17:03Парубий не может созвать Раду

16:09Зеленский: Николаев - самый бандитский город

15:1453-летнюю Синди Кроуфорд сняли в купальнике на пляже

15:03Ученые: приток крови к лицу после алкоголя может быть признаком рака

12:33Сигареты в Украине подорожают уже в этом месяце

12:27Президент Украины прибыл в Николаев

11:18В Кривом Роге мошенники подменили металлолом в восьми вагонах на мусор

11:15Николаевские депутаты на сессии внесли изменения в городской бюджет 2019 года

10:47В Николаевской области нашли мертвым кандидата в нардепы

10:11Еврокомиссию впервые возглавила женщина

09:57Конгресс осудил Трампа за расистские высказывания

09:32Под Киевом в результате мощного взрыва погиб человек

09:09Минфин взял рекордный займ на внутреннем рынке

08:41Зеленский провел телефонные переговоры с Меркель

08:2017 июля: день в истории

08:02Курс валют на 17 июля

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

Самые читаемые

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама