Николаевцам предложено обсудить Пенсионную реформу

31.12.10 12:11Сколько просмотров этой статьи3235

Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області направляє матеріали щодо запропонованих Урядом заходів по реформуванню системи пенсійного забезпечення в Україні:

„Заходи щодо реформування пенсійної системи

З метою оздоровлення пенсійної системи та можливості підвищення в майбутньому розмірів пенсій Урядом України надано до Верховної Ради України законопроект № 7455 «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи»

Зазначений законопроект передбачає.

І. Для нинішніх одержувачів пенсій:

 • працюючим та непрацюючим особам, яким призначено пенсії як за Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» так і за «спеціальними» Законами виплата раніше призначених пенсій буде провадитися без будь-яких обмежень;

 • розміри пенсій будуть перераховані в зв’язку із збільшенням прожиткового мінімуму встановленого для непрацездатних осіб з 1 січня – 750 грн., 1 квітня – 764 грн., 1 жовтня – 784 грн. та 1 грудня 2011 року – 800 грн.;

 • особам, яким призначено пенсії за Законами «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та «Про наукову та науково-технічну діяльність» будуть проводитися перерахунки пенсій за страховий та науковий стаж набутий після призначення (попереднього перерахунку) із заробітку, з якого призначалася (попередньо перераховувалася) пенсія. Одержувачам пенсій за вислугу років відповідно до Закону «Про пенсійне забезпечення» - тільки після досягнення пенсійного віку.

ІІ. Для осіб передпенсійного віку (майбутніх одержувачів пенсій):

1. Призначення пенсій, яке буде здійснюватися за Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»:

 • право на пенсію за віком в розмірі не менше мінімального надаватиметься за умови настання пенсійного віку для чоловіків 60 років та наявності страхового стажу 35 років, жінкам – за наявності страхового стажу 30 років та досягнення такого віку:

55 років — до 31 січня 2011 року;

55 років 6 місяців – з 1 лютого року 2011 по 31 січня 2012 року;

56 років — з 1 лютого 2012 року по 31 січня 2013 року;

56 років 6 місяців — з 1 лютого 2013 року по 31 січня 2014 року;

57 років — з 1 лютого 2014 року по 31 січня 2015 року;

57 років 6 місяців — з 1 лютого 2015 року по 31 січня 2016 року;

58 років — з 1 лютого 2016 року по 31 січня 2017 року;

58 років 6 місяців — з 1 лютого 2017 року по 31 січня 2018 року;

59 років — з 1 лютого 2018 року по 31 січня 2019 року;

59 років 6 місяців — з 1 лютого 2019 року по 31 січня 2020 року;

60 років — з 1 лютого 2020 року.

Право на пільгове пенсійне забезпечення, а саме зменшення пенсійного віку визначається з урахуванням зазначеного пенсійного віку.

Мінімальний страховий стаж для визначення права на пенсію за віком збільшено від 5 до 15 років.

Для пенсій по інвалідності та в разі втрати годувальника необхідний страховий стаж встановлюється:

до досягнення особою 23 років включно - 2 роки;

від 24 років до досягнення особою 26 років включно - 3 роки;

від 27 років до досягнення особою 31 року включно - 4 роки;

від 32 років до досягнення особою 34 років включно — 5 років;

від 35 років до досягнення особою 37 років включно — 6 років;

від 38 років до досягнення особою 40 років включно — 7 років;

від 41 року до досягнення особою 42 років включно — 8 років;

від 43 років до досягнення особою 44 років включно — 9 років;

від 45 років до досягнення особою 46 років включно — 10 років;

від 47 років до досягнення особою 48 років включно — 11 років;

від 49 років до досягнення особою 50 років включно — 12 років;

від 51 року до досягнення особою 52 років включно — 13 років;

від 53 років до досягнення особою 54 років включно — 14 років;

для осіб 55 років і старших — 15 років;

мінімальний розмір пенсії за віком з урахуванням збільшення пенсії за понаднормативний страховий стаж за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу, встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 цього Закону, але не більше ніж на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком.

При цьому, в якості компенсації, жінкам, на період підвищення віку (протягом 10 років), після виходу на пенсію її розмір підвищуватиметься на 2,5 відсотка від розміру пенсії за кожні 6 місяців більш пізнього виходу на пенсію, починаючи з 55 років до досягнення ними 60-річного віку;

 • для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. У разі коли страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв та за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року.

За вибором особи, яка звернулася за призначенням пенсії, з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, виключається період до 60 календарних місяців страхового стажу підряд за умови, що зазначений період становить не більш як 10 відсотків тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі.

Додатково за бажанням особи можуть бути виключені періоди строкової військової служби, навчання, догляду за інвалідом І групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, непрацюючої матері за малолітніми дітьми, але не довше, ніж до досягнення кожною дитиною 3-річного віку, за період з 1 липня 2000 року до дати звернення за пенсією. У всіх випадках, крім випадку, передбаченого абзацом другим цієї частини (У разі якщо страховий стаж становить менший період, ніж передбачено абзацом першим цієї частини, враховується заробітна плата (дохід) за фактичний страховий стаж), період, за який враховується заробітна плата, не може бути меншим ніж 60 календарних місяців. За період отримання допомоги по безробіттю враховується мінімальний розмір заробітної плати;

 • при розрахунку середньомісячного заробітку враховується показник середньої заробітної плати (доходу) у середньому на одну застраховану особу в цілому в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії;

 • перерахунок пенсій у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, пенсіонерам, які працюють (провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування)) не провадиться. Після звільнення з роботи або припинення такої діяльності пенсія перераховується з урахуванням прожиткового мінімуму, який встановлений на дату звільнення з роботи, припинення такої діяльності;.

Особам, які на дату досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, працюють у закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пунктів “е”—“ж” статті 55 Закону України “Про пенсійне забезпечення” (освіта, охорона здоров’я, культура), і мають страховий стаж чоловіки ― 35, жінки ― 30 років на таких посадах, при призначенні пенсії за віком виплачується грошова допомога, яка не підлягає оподаткуванню, в розмірі десяти місячних їх пенсій станом на дату її призначення.

Виплата зазначеної грошової допомоги здійснюється у разі коли таким особам раніше пенсія не призначалася за рахунок коштів, з яких виплачується пенсія.

Обчислення стажу, який дає право на призначення грошової допомоги та механізм її виплати здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

2. Призначення пенсій, яке буде здійснюватися за Законом «Про наукову та науково-технічну діяльність»:

 • для обчислення пенсії враховується заробітна плата наукового (науково-педагогічного) працівника за основним місцем роботи за весь період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника починаючи з 1 липня 2000 року. У разі коли період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника починаючи з 1 липня 2000 року становить менш як 60 календарних місяців, для обчислення пенсії враховується заробітна плата за основним місцем роботи за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв та за весь період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника починаючи з 1 липня 2000 року;

 • для обчислення заробітку під час призначення пенсії науковому (науково-педагогічному) працівнику застосовується середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, у тому числі в сільському господарстві, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. Середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, у тому числі в сільському господарстві, визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики;

 • пенсіонерам, які після призначення пенсії відповідно до цього Закону працювали за строковим трудовим договором (контрактом) на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників і набули не менш як 24 місяці страхового стажу, проводиться перерахунок пенсії з урахуванням стажу наукової роботи після призначення пенсії. Перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника, з якої обчислена пенсія, або із заробітної плати, визначеної у порядку, передбаченому частинами третьою - сьомою цієї статті, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

3. Призначення пенсій, яке буде здійснюватися за Кодексами та Законами:

Митний кодекс України,

Законів України “Про державну службу”, “Про прокуратуру”, “Про статус народного депутата України”, “Про Національний банк України”, “Про Кабінет Міністрів України”, “Про дипломатичну службу”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про судову експертизу”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, “Про пенсійне забезпечення”, “Про судоустрій і статус суддів”, Постанови Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379 “Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України”:

 • максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати, дванадцяти прожиткових мінімумів встановлених для осіб, які втратили працездатність.

В разі якщо розмір сьогоднішньої пенсійної виплати перевищує 12 мінімальних прожиткових мінімумів, встановлених для осіб, які втратили працездатність (з 01.12.2010 – 8808 грн. (734 грн. х 12)) виплата пенсії буде здійснюватися без індексації, без застосування положень частин другої та третьої статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та проведення інших перерахунків, передбачених законодавством, до того часу, коли розмір пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, буде відповідати максимальному розміру пенсії (щомісячного довічного грошового утримання), встановленому цим Законом;

 • достроково призначена пенсія за віком з урахуванням підпункту “г” частини першої пункту 1 статті 26 Закону України “Про зайнятість населення”, пункту “в” частини другої статті 12 Закону України “Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему” та статті 21 Закону України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” у період до досягнення пенсійного віку, встановленого законодавством для відповідної категорії осіб, працюючим пенсіонерам не виплачується.

4. Пенсії, які призначатимуться за «спеціальними» Законами:

 • пенсії призначатимуться чоловікам по досягненню 60 років, з 01.01.2013 - 62 роки, жінкам після досягнення віку, передбаченого ст. 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, при страховому стажі чоловікам – 35 років, жінкам – 30 років”, наявність спеціального стажу залишається незмінною (виняток Закони України «Про прокуратуру», “Про судоустрій і статус суддів”);

 • пенсія, призначена відповідно до цих Законів, в період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії виплачується у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, а після звільнення з таких посад – у розмірі, обчисленому відповідно до цих Законів (Закони України “Про статус народного депутата України”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, «Про прокуратуру», “Про державну службу” та прирівняні до них); зменшується розмір пенсії з 90 до 80 відсотків заробітку;

 • обчисленні заробітку надбавки та премії будуть враховуватися за будь-які 60 календарних місяців роботи на посадах державних службовців підряд (порядок затверджується КМУ), для працівників прокуратури – передбачено законопроектом.

5. Пенсії, які призначатимуться відповідно до Закону “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”:

 • збільшення періоду перебування на військовій службі з 20 до 25 календарних років на протязі 5 років;

 • строк служби визначатиметься в календарному обчисленні, пільгові коефіцієнти застосовуватимуться лише при визначені вислуги років;

 • при виході на пенсію і подальшому працевлаштуванні на цивільну роботу виплата призначеної пенсії провадиться без обмежень.

Похожие новости

Комментарии

[02.01 12.51] Почти пенсионерка
Как можно обсуждать то, что не выдерживает никаких комментариев и критики? В стране с таким всплеском коррупции решили залатать дыры за счет будущих пенсионеров?! Надо остановить произвол, хотя кто сам себя будет наказывать? Деньги затмили всем разум. Везде, куда ни стань, все решают деньги. Нувориши разбогатели за счет ресурса страны, теперь будут богатеть за проценты от траншей МВФ. Пенсионная реформа - это очередной шаг малоимущих к пропасти. Конечно, богатых пенсионеров, в том числе и первых лиц государства, волнует, кто обеспечит их такими суперпенсиями. Один Москаль чего стоит с пенсией за 130 тыс. грн. Мы, как всегда, и здесь всех перещеголяли, ведь ни в одной стране таких контрастов не допускают.

[31.12 13.15] пенсинерка
Предлагаем: 1.производить осовременивание пенсий для устранения уравниловки. Получается, что заработал раньше и уйдя на пенсию ,получаешь пенсию меньше (при большем индивидульном коэффициенте и при большем стаже) чем кто уходит в даное время, у них базовая зарплата по Украине для расчета пенсии более чем в 2 раза выше уровня 2006г. Минималку увеличивают, и остальных к этому уровню приближают 2. для всех уровней пенсионеров и госслужащих начисление размера пенсии производить по одной методике 3. отменить (за какие заслуги?) выплату госслужащим матпомощи в размере 10 месячных пенсий. на предприятиях не премируют вовсе, и это при этом сами зарабатываем материальные блага

На чемпионат Украины по велоспорту в Николаев приехало более сотни спортсменов со всей страны
Открытый чемпионат Николаевской области по гребле на байдарсках и каноэ

Воскресенье, 06.03.2022

Закругление верхнее-левое

17:31ЕС выделил €500 млн для гуманитарной помощи беженцам из Украины

17:13Кремль планирует провокации в южных областях Украины с использованием насильственно мобилизованных из ОРДЛО, — МВД

16:35РФ готовит вторую волну наступления, Николаев в числе стратегических городов, – СНБО

16:20«Несмотря на пули над головой и бомбы, которые летели с воздуха»: николаевские железнодорожники спасли от уничтожения много подвижного состава

15:08Оккупанты ударили «Градом» по институту в Харькове, где находится опытная ядерная установка

14:06В Николаеве в результате обстрелов были повреждены газопроводы

13:51«Самое оно, чтобы их загнать»: Ким сообщил, что после вчерашних боев на Николаевщине оккупанты деморализованы

12:48Исходя из показаний пленных, РФ изначально готовилась к циничной и жестокой войне, – президент Украины Зеленский

11:45В Николаеве спасатели ликвидируют последствия обстрела – поступило 77 сигналов о необходимости разминирования

 05.03

20:27В каких странах экстренно отменили все требования и принимают украинцев

13:22«Не перекидывайте ерунду!», - николаевский губернатор призвал бороться с дезинформацией

12:21Украина запускает сайт для иностранцев, которые хотят вступить в Интернациональный легион

11:31В Вознесенском районе высадился вражеский десант

10:59Украинцы отказываются играть по правилам оккупантов, — Зеленский (видео)

10:35В Николаеве за два дня у пьяных водителей конфисковали три автомобиля

10:32«Ночь прошла спокойно, враг собирает войска в районе Галициново и Баштанки», - николаевский губернатор

 04.03

10:22«Мы построим новый флот», - министр обороны о затоплении в Николаеве «Гетьмана Сагайдачного»

09:21Пожар на Запорожской АЭС ликвидирован

 03.03

11:52Зеленский заявил, что каждый украинец, который остался без работы из-за войны, получит помощь в размере 6,5 тысячи гривен

11:32Какие аптеки работают в Николаеве. Адреса

11:01Российских пленных солдат Украина будет отдавать лично их матерям, – Геращенко

10:45Защита Николаева: Ким призвал знакомиться друг с другом и объединяться

10:00В Николаеве погибли 40 человек, город отразил уже две атаки, - Сенкевич

 02.03

14:59В Николаеве начали раздачу гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается

14:53«Сегодня вы, украинцы, – символ несломленности»: Зеленский обратился к украинцам и миру бороться за прекращение войны

14:51Пираты 21-го века: В Черном море российские корабли используют гражданское судно в качестве «живого щита»

14:37Николаевская областная варта продолжает набор мужчин, готовых встать на защиту

14:35В Корабельном районе Николаева поймали мародера и примотали его к столбу

13:33Интернет-провайдер «Дикий Сад» на неопределенное время продлил тариф своим абонентам

13:30«Вы в нашей стране не освободители»: мэр Николаева обратился к русским солдатам (видео)

13:00В Николаеве окончена тревога и сняли комендантский час

 01.03

14:32Европарламент принял заявку Украины на вступление в ЕС

14:31В Баштанке горит магазин мебели

13:34Николаевская ТЭЦ и облтеплоэнерго без перебоев подают тепло в дома горожан

13:17Николаевский глиноземный завод приостановил свою работу

13:04Официально: в Николаевской области полностью запретили продажу алкоголя

12:51Николаевский завод «Зоря»-«Машпроект» изготавливает противотанковые «ежи» (видео)

12:48Полиция Херсонщины и Николаевщины работает бок о бок в усиленном режиме для вашей безопасности, – Шайхет

12:46В Николаеве 25 «маршруток» вышло на улицы города 1 марта

12:43Жителям Николаевской области предлагают по 1000 долларов за сожженную технику оккупанта

10:27Николаевцы, вы невероятны: Руководитель облздрава рассказал, что больницы обеспечены так, как никогда раньше

 28.02

16:22Морпехи и пограничники с острова Змеиный живы

15:29«Новая городская навигация» — в Николаеве разместили борды, адресованные оккупантам

14:43Николаевцев просят хотя бы частично платить облтеплоэнерго за услуги: «Чтобы ваши дома были с теплом»

14:12Города-партнеры Николаева выразили поддержку украинцам

14:10Из Киева и Харькова во Львов назначили дополнительные поезда

13:40ПриватБанк вводит кредитные каникулы по картам физлиц

13:30Если стреляют, поднимайте руки, - николаевский губернатор призвал останавливаться на блокпостах

13:18В Украине освободят осужденных украинских военных для борьбы с российскими оккупантами

13:15Домбровская просит николаевцев, оказавшихся в сложной ситуации с детьми, обращаться в ее приемную

11:58В Николаеве работают 26 аптек: список

10:05В Николаеве нет проблем с подачей воды и тепла, мусор вскоре вывезут

 27.02

12:18Украинцы перевели более 1 миллиарда гривен в помощь армии

12:16Лукашенко признал обстрел Украины из Беларуси

11:53Разбитые окна и снаряды на улицах Николаева после ночного боя (фото, видео)

11:46Общественный транспорт в Николаеве сегодня ходить не будет. Но маршрутки есть

10:41В Николаеве все спокойно, для борьбы с мародерами создают муниципальную стражу

 26.02

15:11«Готовим круговую оборону города, нужна помощь всех желающих», - губернатор Ким

15:07В Николаеве горожане за несколько часов обеспечили БСМП всем необходимым для раненых

14:49Николаев: школы на каникулы, детсады не работают

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Анонсы и реклама


На чемпионат Украины по велоспорту в Николаев приехало более сотни спортсменов со всей страны
Открытый чемпионат Николаевской области по гребле на байдарсках и каноэ