Николаевцам предложено обсудить Пенсионную реформу

31.12.10 12:11Сколько просмотров этой статьи2338Сколько комментариев этой статьи2

Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області направляє матеріали щодо запропонованих Урядом заходів по реформуванню системи пенсійного забезпечення в Україні:

„Заходи щодо реформування пенсійної системи

З метою оздоровлення пенсійної системи та можливості підвищення в майбутньому розмірів пенсій Урядом України надано до Верховної Ради України законопроект № 7455 «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи»

Зазначений законопроект передбачає.

І. Для нинішніх одержувачів пенсій:

 • працюючим та непрацюючим особам, яким призначено пенсії як за Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» так і за «спеціальними» Законами виплата раніше призначених пенсій буде провадитися без будь-яких обмежень;

 • розміри пенсій будуть перераховані в зв’язку із збільшенням прожиткового мінімуму встановленого для непрацездатних осіб з 1 січня – 750 грн., 1 квітня – 764 грн., 1 жовтня – 784 грн. та 1 грудня 2011 року – 800 грн.;

 • особам, яким призначено пенсії за Законами «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та «Про наукову та науково-технічну діяльність» будуть проводитися перерахунки пенсій за страховий та науковий стаж набутий після призначення (попереднього перерахунку) із заробітку, з якого призначалася (попередньо перераховувалася) пенсія. Одержувачам пенсій за вислугу років відповідно до Закону «Про пенсійне забезпечення» - тільки після досягнення пенсійного віку.

ІІ. Для осіб передпенсійного віку (майбутніх одержувачів пенсій):

1. Призначення пенсій, яке буде здійснюватися за Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»:

 • право на пенсію за віком в розмірі не менше мінімального надаватиметься за умови настання пенсійного віку для чоловіків 60 років та наявності страхового стажу 35 років, жінкам – за наявності страхового стажу 30 років та досягнення такого віку:

55 років — до 31 січня 2011 року;

55 років 6 місяців – з 1 лютого року 2011 по 31 січня 2012 року;

56 років — з 1 лютого 2012 року по 31 січня 2013 року;

56 років 6 місяців — з 1 лютого 2013 року по 31 січня 2014 року;

57 років — з 1 лютого 2014 року по 31 січня 2015 року;

57 років 6 місяців — з 1 лютого 2015 року по 31 січня 2016 року;

58 років — з 1 лютого 2016 року по 31 січня 2017 року;

58 років 6 місяців — з 1 лютого 2017 року по 31 січня 2018 року;

59 років — з 1 лютого 2018 року по 31 січня 2019 року;

59 років 6 місяців — з 1 лютого 2019 року по 31 січня 2020 року;

60 років — з 1 лютого 2020 року.

Право на пільгове пенсійне забезпечення, а саме зменшення пенсійного віку визначається з урахуванням зазначеного пенсійного віку.

Мінімальний страховий стаж для визначення права на пенсію за віком збільшено від 5 до 15 років.

Для пенсій по інвалідності та в разі втрати годувальника необхідний страховий стаж встановлюється:

до досягнення особою 23 років включно - 2 роки;

від 24 років до досягнення особою 26 років включно - 3 роки;

від 27 років до досягнення особою 31 року включно - 4 роки;

від 32 років до досягнення особою 34 років включно — 5 років;

від 35 років до досягнення особою 37 років включно — 6 років;

від 38 років до досягнення особою 40 років включно — 7 років;

від 41 року до досягнення особою 42 років включно — 8 років;

від 43 років до досягнення особою 44 років включно — 9 років;

від 45 років до досягнення особою 46 років включно — 10 років;

від 47 років до досягнення особою 48 років включно — 11 років;

від 49 років до досягнення особою 50 років включно — 12 років;

від 51 року до досягнення особою 52 років включно — 13 років;

від 53 років до досягнення особою 54 років включно — 14 років;

для осіб 55 років і старших — 15 років;

мінімальний розмір пенсії за віком з урахуванням збільшення пенсії за понаднормативний страховий стаж за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу, встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 цього Закону, але не більше ніж на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком.

При цьому, в якості компенсації, жінкам, на період підвищення віку (протягом 10 років), після виходу на пенсію її розмір підвищуватиметься на 2,5 відсотка від розміру пенсії за кожні 6 місяців більш пізнього виходу на пенсію, починаючи з 55 років до досягнення ними 60-річного віку;

 • для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. У разі коли страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв та за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року.

За вибором особи, яка звернулася за призначенням пенсії, з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, виключається період до 60 календарних місяців страхового стажу підряд за умови, що зазначений період становить не більш як 10 відсотків тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі.

Додатково за бажанням особи можуть бути виключені періоди строкової військової служби, навчання, догляду за інвалідом І групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, непрацюючої матері за малолітніми дітьми, але не довше, ніж до досягнення кожною дитиною 3-річного віку, за період з 1 липня 2000 року до дати звернення за пенсією. У всіх випадках, крім випадку, передбаченого абзацом другим цієї частини (У разі якщо страховий стаж становить менший період, ніж передбачено абзацом першим цієї частини, враховується заробітна плата (дохід) за фактичний страховий стаж), період, за який враховується заробітна плата, не може бути меншим ніж 60 календарних місяців. За період отримання допомоги по безробіттю враховується мінімальний розмір заробітної плати;

 • при розрахунку середньомісячного заробітку враховується показник середньої заробітної плати (доходу) у середньому на одну застраховану особу в цілому в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії;

 • перерахунок пенсій у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, пенсіонерам, які працюють (провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування)) не провадиться. Після звільнення з роботи або припинення такої діяльності пенсія перераховується з урахуванням прожиткового мінімуму, який встановлений на дату звільнення з роботи, припинення такої діяльності;.

Особам, які на дату досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, працюють у закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пунктів “е”—“ж” статті 55 Закону України “Про пенсійне забезпечення” (освіта, охорона здоров’я, культура), і мають страховий стаж чоловіки ― 35, жінки ― 30 років на таких посадах, при призначенні пенсії за віком виплачується грошова допомога, яка не підлягає оподаткуванню, в розмірі десяти місячних їх пенсій станом на дату її призначення.

Виплата зазначеної грошової допомоги здійснюється у разі коли таким особам раніше пенсія не призначалася за рахунок коштів, з яких виплачується пенсія.

Обчислення стажу, який дає право на призначення грошової допомоги та механізм її виплати здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

2. Призначення пенсій, яке буде здійснюватися за Законом «Про наукову та науково-технічну діяльність»:

 • для обчислення пенсії враховується заробітна плата наукового (науково-педагогічного) працівника за основним місцем роботи за весь період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника починаючи з 1 липня 2000 року. У разі коли період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника починаючи з 1 липня 2000 року становить менш як 60 календарних місяців, для обчислення пенсії враховується заробітна плата за основним місцем роботи за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв та за весь період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника починаючи з 1 липня 2000 року;

 • для обчислення заробітку під час призначення пенсії науковому (науково-педагогічному) працівнику застосовується середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, у тому числі в сільському господарстві, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. Середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, у тому числі в сільському господарстві, визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики;

 • пенсіонерам, які після призначення пенсії відповідно до цього Закону працювали за строковим трудовим договором (контрактом) на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників і набули не менш як 24 місяці страхового стажу, проводиться перерахунок пенсії з урахуванням стажу наукової роботи після призначення пенсії. Перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника, з якої обчислена пенсія, або із заробітної плати, визначеної у порядку, передбаченому частинами третьою - сьомою цієї статті, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

3. Призначення пенсій, яке буде здійснюватися за Кодексами та Законами:

Митний кодекс України,

Законів України “Про державну службу”, “Про прокуратуру”, “Про статус народного депутата України”, “Про Національний банк України”, “Про Кабінет Міністрів України”, “Про дипломатичну службу”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про судову експертизу”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, “Про пенсійне забезпечення”, “Про судоустрій і статус суддів”, Постанови Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379 “Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України”:

 • максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати, дванадцяти прожиткових мінімумів встановлених для осіб, які втратили працездатність.

В разі якщо розмір сьогоднішньої пенсійної виплати перевищує 12 мінімальних прожиткових мінімумів, встановлених для осіб, які втратили працездатність (з 01.12.2010 – 8808 грн. (734 грн. х 12)) виплата пенсії буде здійснюватися без індексації, без застосування положень частин другої та третьої статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та проведення інших перерахунків, передбачених законодавством, до того часу, коли розмір пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, буде відповідати максимальному розміру пенсії (щомісячного довічного грошового утримання), встановленому цим Законом;

 • достроково призначена пенсія за віком з урахуванням підпункту “г” частини першої пункту 1 статті 26 Закону України “Про зайнятість населення”, пункту “в” частини другої статті 12 Закону України “Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему” та статті 21 Закону України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” у період до досягнення пенсійного віку, встановленого законодавством для відповідної категорії осіб, працюючим пенсіонерам не виплачується.

4. Пенсії, які призначатимуться за «спеціальними» Законами:

 • пенсії призначатимуться чоловікам по досягненню 60 років, з 01.01.2013 - 62 роки, жінкам після досягнення віку, передбаченого ст. 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, при страховому стажі чоловікам – 35 років, жінкам – 30 років”, наявність спеціального стажу залишається незмінною (виняток Закони України «Про прокуратуру», “Про судоустрій і статус суддів”);

 • пенсія, призначена відповідно до цих Законів, в період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії виплачується у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, а після звільнення з таких посад – у розмірі, обчисленому відповідно до цих Законів (Закони України “Про статус народного депутата України”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, «Про прокуратуру», “Про державну службу” та прирівняні до них); зменшується розмір пенсії з 90 до 80 відсотків заробітку;

 • обчисленні заробітку надбавки та премії будуть враховуватися за будь-які 60 календарних місяців роботи на посадах державних службовців підряд (порядок затверджується КМУ), для працівників прокуратури – передбачено законопроектом.

5. Пенсії, які призначатимуться відповідно до Закону “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”:

 • збільшення періоду перебування на військовій службі з 20 до 25 календарних років на протязі 5 років;

 • строк служби визначатиметься в календарному обчисленні, пільгові коефіцієнти застосовуватимуться лише при визначені вислуги років;

 • при виході на пенсію і подальшому працевлаштуванні на цивільну роботу виплата призначеної пенсії провадиться без обмежень.

Похожие новости

Комментарии

[02.01 12.51] Почти пенсионерка
Как можно обсуждать то, что не выдерживает никаких комментариев и критики? В стране с таким всплеском коррупции решили залатать дыры за счет будущих пенсионеров?! Надо остановить произвол, хотя кто сам себя будет наказывать? Деньги затмили всем разум. Везде, куда ни стань, все решают деньги. Нувориши разбогатели за счет ресурса страны, теперь будут богатеть за проценты от траншей МВФ. Пенсионная реформа - это очередной шаг малоимущих к пропасти. Конечно, богатых пенсионеров, в том числе и первых лиц государства, волнует, кто обеспечит их такими суперпенсиями. Один Москаль чего стоит с пенсией за 130 тыс. грн. Мы, как всегда, и здесь всех перещеголяли, ведь ни в одной стране таких контрастов не допускают.

[31.12 13.15] пенсинерка
Предлагаем: 1.производить осовременивание пенсий для устранения уравниловки. Получается, что заработал раньше и уйдя на пенсию ,получаешь пенсию меньше (при большем индивидульном коэффициенте и при большем стаже) чем кто уходит в даное время, у них базовая зарплата по Украине для расчета пенсии более чем в 2 раза выше уровня 2006г. Минималку увеличивают, и остальных к этому уровню приближают 2. для всех уровней пенсионеров и госслужащих начисление размера пенсии производить по одной методике 3. отменить (за какие заслуги?) выплату госслужащим матпомощи в размере 10 месячных пенсий. на предприятиях не премируют вовсе, и это при этом сами зарабатываем материальные блага

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 17.01.2019

Закругление верхнее-левое

18:55У Херсоні лікар украв мопед у пацієнтки

18:53Полиция не нашла виновных в самоубийстве директора Николаевского аэропорта Владислава Волошина

18:505 та 10 гривневі банкноти буде замінено монетами

18:45В Николаеве состоится праздник «Весело сяють різдвяні зірки»

18:42Глава Нацбанка обещает замедление роста цен

16:10Цены на автогаз продолжили снижение

15:34Где завтра в Николаеве отключат тепло: найдите свой адрес

15:31Барабанщик известной рок-группы покончил с собой в прямом эфире

10:52«Укрзалізниця» заявила, что в 2019-м дважды поднимет цены на билеты

10:45В Киеве массово закрывают школы на карантин

09:46Прогноз погоды в Украине на сегодня

09:36Сутки на Донбассе: пострадали 10 военных

09:29В Украине за сутки от гриппа умерло два человека

08:32В патрульной полиции не хватает более 3000 человек

08:00Курсы валют на 17 января

 16.01

20:34Украина вошла в топ-10 стран по росту числа миллионеров

19:26Насиров решил податься в президенты

19:21Вибори Президента України: Facebook посилює правила розміщення реклами

18:57На Крещение в Николаеве спасатели и медики будут дежурить в четырех локациях

14:59В Пенсионном фонде назвали средний размер пенсии в Украине

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

Самые читаемые

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама